8 پکیج پیدا شد

تور مرداد ماه قشم

With payment plan

مبالغ فوق به تومان می باشد و تورها چارتری غیر قابل استرداد یا هر گونه تغییرات می باشد. کودک بالای ۵ سال جهت پذیرش در هتل بزرگسال محسوب می شود . تحویل اتاق هتل ساعت ۱۴:۰۰ و تخلیه اتاق ساعت ۱۲:۰۰ می باشد. نرخ کودک زیر دو سال ۱۵۰ تومان محاسبه می گردد و همراه داشتن فتوکپی شناسنامه جهت صدور بلیت و کارت ملی هنگام سوار شدن در هواپیما الزامی است .

مشاهده بیشتر...

3 روز 2 شب

از 2018-10-10 تا 2018-11-10 - 2 بزرگسال

 • پرواز های موجود

  Guna Kiryat Shmona
  مسیر 1
  Zagros
  Sepehran
  Kiryat Shmona Guna
  مسیر 2
  Zagros
  Sepehran
 • اقامتگاه های موجود

  Kiryat Shmona
  هتل خلیج فارس قشم
  هتل سینگو قشم
 • تاریخ موجود

  • تاریخ رفت

  •  
  • تاریخ برگشت

  •  
  • Aug 01 Wed
  • Aug 03 Fri
  • 3 2

از

615000 ریال

برای هر نفر

USD
32.57
GBP
32.57
IRR
32.57
TRY
32.57
خدمات:
مشاهده و رزرو

برنامه روزانه

 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation

Below facilities are included for current tour.

 • بیمه
 • گشت شهری
 • فوتبال
 • بلیط موزه
 • گشت خرید نیمروزی
 • سیم کارت
 • صبحانه
 • گشت دریایی
 • مرکز تفریحی
 • ترنسفر بین شهری
 • شام
 • ترنسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبان
 • راهنمای انگلیسی زبان
 • بلیط سینما
 • نمایشگاه
 • گشت شهری به همراه وعده غذایی

Below facilities are included for current tour.

تور مرداد ماه مشهد

With payment plan

پرداخت 50% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی می باشد.

مشاهده بیشتر...

4 روز 3 شب

از 2018-10-10 تا 2018-11-10 - 2 بزرگسال

 • پرواز های موجود

  Guna Mumbai
  مسیر 1
  Zagros
  Caspian
  Taban
  Mumbai Guna
  مسیر 2
  Zagros
  Caspian
  Taban
 • اقامتگاه های موجود

  Mumbai
  هتل الماس 2 مشهد
  هتل اترک مشهد
 • تاریخ موجود

  • تاریخ رفت

  •  
  • تاریخ برگشت

  •  
  • Aug 01 Wed
  • Aug 04 Sat
  • 4 3
  • Aug 05 Sun
  • Aug 09 Thu
  • 4 3
  • Aug 05 Sun
  • Aug 09 Thu
  • 4 3

از

469800 ریال

برای هر نفر

USD
32.57
GBP
32.57
IRR
32.57
TRY
32.57
خدمات:
مشاهده و رزرو

برنامه روزانه

 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation

Below facilities are included for current tour.

 • بیمه
 • گشت شهری
 • فوتبال
 • بلیط موزه
 • گشت خرید نیمروزی
 • سیم کارت
 • صبحانه
 • گشت دریایی
 • مرکز تفریحی
 • ترنسفر بین شهری
 • شام
 • ترنسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبان
 • راهنمای انگلیسی زبان
 • بلیط سینما
 • نمایشگاه
 • گشت شهری به همراه وعده غذایی

Below facilities are included for current tour.

تور کیش مرداد 97

With payment plan

بلیط رفت و برگشت -2شب و3روز اقامت - صبحانه بصورت بوفه -

مشاهده بیشتر...

3 روز 2 شب

از 2018-10-10 تا 2018-11-10 - 2 بزرگسال

 • پرواز های موجود

  Guna Bareli
  مسیر 1
  Zagros
  Kish Air
  Bareli Guna
  مسیر 2
  Zagros
  Kish Air
 • اقامتگاه های موجود

  Bareli
  هتل شایان کیش
  هتل پارمیس کیش
  هتل داریوش کیش
 • تاریخ موجود

  • تاریخ رفت

  •  
  • تاریخ برگشت

  •  
  • Aug 01 Wed
  • Aug 03 Fri
  • 3 2
  • Aug 04 Sat
  • Aug 07 Tue
  • 3 2

از

609300 ریال

برای هر نفر

USD
32.57
GBP
32.57
IRR
32.57
TRY
32.57
خدمات:
مشاهده و رزرو

برنامه روزانه

 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation

Below facilities are included for current tour.

 • بیمه
 • گشت شهری
 • فوتبال
 • بلیط موزه
 • گشت خرید نیمروزی
 • سیم کارت
 • صبحانه
 • گشت دریایی
 • مرکز تفریحی
 • ترنسفر بین شهری
 • شام
 • ترنسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبان
 • راهنمای انگلیسی زبان
 • بلیط سینما
 • نمایشگاه
 • گشت شهری به همراه وعده غذایی

Below facilities are included for current tour.

With payment plan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

مشاهده بیشتر...

3 روز 2 شب

از 2018-10-10 تا 2018-11-10 - 2 بزرگسال

 • پرواز های موجود

  Tehran Yerevan
  مسیر 1
  Caspian
  Yerevan Tehran
  مسیر 2
  Caspian
 • اقامتگاه های موجود

  Yerevan
  ani plaza hotel
 • تاریخ موجود

  • تاریخ رفت

  •  
  • تاریخ برگشت

  •  
  • Jun 01 Fri
  • Apr 04 Wed
  • 3 2
  • Jun 04 Mon
  • Jun 07 Thu
  • 3 2
  • Jun 08 Fri
  • Jun 12 Tue
  • 3 2

از

2480000 ریال

برای هر نفر

USD
32.57
GBP
32.57
IRR
32.57
TRY
32.57
خدمات:
مشاهده و رزرو

برنامه روزانه

 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation

Below facilities are included for current tour.

 • بیمه
 • گشت شهری
 • فوتبال
 • بلیط موزه
 • گشت خرید نیمروزی
 • سیم کارت
 • صبحانه
 • گشت دریایی
 • مرکز تفریحی
 • ترنسفر بین شهری
 • شام
 • ترنسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبان
 • راهنمای انگلیسی زبان
 • بلیط سینما
 • نمایشگاه
 • گشت شهری به همراه وعده غذایی

Below facilities are included for current tour.

With payment plan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

مشاهده بیشتر...

5 روز 4 شب

از 2018-10-10 تا 2018-11-10 - 2 بزرگسال

 • پرواز های موجود

  Tehran Dubai
  مسیر 1
  Emirates
  Mahan
  Dubai Tehran
  مسیر 2
  Emirates
  Mahan
 • اقامتگاه های موجود

  Dubai
  Atana Hotel
  Citymax Bur
  phoenix dubai hotel
  darus hotel
 • تاریخ موجود

  • تاریخ رفت

  •  
  • تاریخ برگشت

  •  
  • May 01 Tue
  • May 05 Sat
  • 5 4
  • May 03 Thu
  • May 07 Mon
  • 5 4
  • May 05 Sat
  • May 09 Wed
  • 5 4
  • May 07 Mon
  • May 11 Fri
  • 5 4
  • May 07 Mon
  • May 11 Fri
  • 5 4
  • May 07 Mon
  • May 11 Fri
  • 5 4
  • May 07 Mon
  • May 11 Fri
  • 5 4

از

2285000 ریال

برای هر نفر

USD
32.57
GBP
32.57
IRR
32.57
TRY
32.57
خدمات:
مشاهده و رزرو

برنامه روزانه

 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation

Below facilities are included for current tour.

 • بیمه
 • گشت شهری
 • فوتبال
 • بلیط موزه
 • گشت خرید نیمروزی
 • سیم کارت
 • صبحانه
 • گشت دریایی
 • مرکز تفریحی
 • ترنسفر بین شهری
 • شام
 • ترنسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبان
 • راهنمای انگلیسی زبان
 • بلیط سینما
 • نمایشگاه
 • گشت شهری به همراه وعده غذایی

Below facilities are included for current tour.

With payment plan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

مشاهده بیشتر...

5 روز 4 شب

از 2018-10-10 تا 2018-11-10 - 2 بزرگسال

 • پرواز های موجود

  Tehran Athens
  مسیر 1
  Meraj
  Atlas Global
  Athens Tehran
  مسیر 2
  Meraj
  Atlas Global
 • اقامتگاه های موجود

  Athens
  president athens hotel
 • تاریخ موجود

  • تاریخ رفت

  •  
  • تاریخ برگشت

  •  
  • May 01 Tue
  • May 05 Sat
  • 5 4

از

9200000 ریال

برای هر نفر

USD
32.57
GBP
32.57
IRR
32.57
TRY
32.57
خدمات:
مشاهده و رزرو

برنامه روزانه

 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation

Below facilities are included for current tour.

 • بیمه
 • گشت شهری
 • فوتبال
 • بلیط موزه
 • گشت خرید نیمروزی
 • سیم کارت
 • صبحانه
 • گشت دریایی
 • مرکز تفریحی
 • ترنسفر بین شهری
 • شام
 • ترنسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبان
 • راهنمای انگلیسی زبان
 • بلیط سینما
 • نمایشگاه
 • گشت شهری به همراه وعده غذایی

Below facilities are included for current tour.

With payment plan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

مشاهده بیشتر...

7 روز 6 شب

از 2018-10-10 تا 2018-11-10 - 2 بزرگسال

 • پرواز های موجود

  Tehran Antalya
  مسیر 1
  Iran Air
  Mahan
  Antalya Tehran
  مسیر 2
  Iran Air
  Mahan
 • اقامتگاه های موجود

  Antalya
  Crowne Plaza Antalya
  Ramada Plaza Antalya
 • تاریخ موجود

  • تاریخ رفت

  •  
  • تاریخ برگشت

  •  
  • Apr 01 Sun
  • Apr 07 Sat
  • 7 6
  • Apr 07 Sat
  • Apr 15 Sun
  • 7 6

از

5475000 ریال

برای هر نفر

USD
32.57
GBP
32.57
IRR
32.57
TRY
32.57
خدمات:
مشاهده و رزرو

برنامه روزانه

 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation

Below facilities are included for current tour.

 • بیمه
 • گشت شهری
 • فوتبال
 • بلیط موزه
 • گشت خرید نیمروزی
 • سیم کارت
 • صبحانه
 • گشت دریایی
 • مرکز تفریحی
 • ترنسفر بین شهری
 • شام
 • ترنسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبان
 • راهنمای انگلیسی زبان
 • بلیط سینما
 • نمایشگاه
 • گشت شهری به همراه وعده غذایی

Below facilities are included for current tour.

With payment plan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

مشاهده بیشتر...

5 روز 4 شب

از 2018-10-10 تا 2018-11-10 - 2 بزرگسال

 • پرواز های موجود

  Tehran Doha
  مسیر 1
  Mahan
  Emirates
  Doha Phuket
  مسیر 2
  Mahan
  Emirates
  Phuket Doha
  مسیر 3
  Mahan
  Emirates
  Doha Tehran
  مسیر 4
  Mahan
  Emirates
 • اقامتگاه های موجود

  Doha
  Kingsgate Hotel
  Radisson Blu Hotel
  Phuket
  Ibis Phuket Patong
  Grand Mercure Phuket Patong
  Doha
  Kingsgate Hotel
  Radisson Blu Hotel
 • تاریخ موجود

  • تاریخ رفت

  •  
  • تاریخ برگشت

  •  
  • Jun 01 Fri
  • Jun 05 Tue
  • 5 4
  • Jun 06 Wed
  • Jun 11 Mon
  • 5 4

از

1762000 ریال

برای هر نفر

USD
32.57
GBP
32.57
IRR
32.57
TRY
32.57
خدمات:
مشاهده و رزرو

برنامه روزانه

 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
 • Welcome to Antalya. You will be transferred to your hotel and at 13:00 we will have a short visit to the Egyptian Spice Bazaar and a cruise along the European and Asian shores of the Bosphorous. Overnight in Istanbul. This morning we will enjoy a display of locally handcrafted leather goods before heading to the the magnificent white calcium terraces, known as Travertines, in Pamukkale where we also tour the ancient city of Hierapolis. Take a dip, amongst ancient columns, in the hot springs that were used in Roman times for their therapeutic powers. Overnight in Pamukkale.

  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation
  • Launch
  • Breakfast
  • Grand Bazar
  • Departure to Antalya
  • Airport transfer
  • Hotel accommodation

Below facilities are included for current tour.

 • بیمه
 • گشت شهری
 • فوتبال
 • بلیط موزه
 • گشت خرید نیمروزی
 • سیم کارت
 • صبحانه
 • گشت دریایی
 • مرکز تفریحی
 • ترنسفر بین شهری
 • شام
 • ترنسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبان
 • راهنمای انگلیسی زبان
 • بلیط سینما
 • نمایشگاه
 • گشت شهری به همراه وعده غذایی

Below facilities are included for current tour.